top of page

Algemene voorwaarden - deelname aan activiteit

Door zich in te schrijven voor een door Eenvoudigweg georganiseerde activiteit gaat de deelnemer akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.

 

Indien de activiteit wordt georganiseerd door één van de partners van Eenvoudigweg (dit staat duidelijk weergegeven op de detailpagina van de activiteit), gelden de algemene voorwaarden van die partner. Deze worden met de deelnemer gedeeld op het inschrijvingsformulier.

Fysieke paraatheid

 • De deelnemer verklaart medisch geschikt te zijn om deel te nemen aan de activiteit.

 • Bij twijfel over de medische geschiktheid overlegt de deelnemer met de organisatie (info@eenvoudigweg.be).

Inschrijvingen

 • Na inschrijving voor een activiteit krijgt de deelnemer een automatische bevestigingsmail met betaalinfo toegestuurd.

 • De inschrijving is pas definitief als het voorschot (indien van toepassing) of de volledige deelnameprijs betaald is.

 • Betalingstermijn: uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de activiteit, of 7 dagen indien de activiteit aanvangt binnen de 30 dagen na inschrijving. Eenvoudigweg behoudt het recht om je inschrijving te annuleren bij laattijdige betaling.

 • Indien er geen vrije plaatsen meer beschikbaar zijn op het moment van de inschrijvingen wordt de deelnemer op de wachtlijst gezet en hier per e-mail over geïnformeerd. Eventueel betaalde inschrijvingsgelden worden in dat geval teruggestort.

 • Op basis van de door de deelnemer aangeleverde informatie beoordeelt Eenvoudigweg iedere inschrijving. Eenvoudigweg heeft het recht om personen uit te sluiten die niet beantwoorden aan de specifieke deelnamevoorwaarden van de gekozen activiteit. Eventueel betaalde inschrijvingsgelden worden in dat geval teruggestort.

 • Minimumleeftijd tot deelname is 18 jaar, tenzij anders vermeld in de beschrijving van de voorgestelde activiteit, of na bespreking met de leiding.

Organisatie

 • De deelnemer aanvaardt het voorgestelde programma van de activiteit. Dit programma is indicatief. Het kan ten allen tijde worden aangepast in functie van de omstandigheden. De organisator kan de mening van de deelnemers consulteren maar heeft hierin het laatste woord.

 • De deelnemer legt zich neer bij een mogelijke programmawijziging als die noodzakelijk wordt geacht door de organisator.

 • De deelnemer aanvaardt het leiderschap van de organisator van de activiteit. Hij of zij zorgt ervoor dat de groep op een veilige manier de activiteit kan volbrengen.

 • Het niet navolgen van de beslissingen van de organisator kan tot uitsluiting leiden. Indien iemand tijdens een activiteit op eigen initiatief de groep verlaat, is dat volledig op eigen kosten, verantwoordelijkheid en risico. Eenvoudigweg is in dat geval niet verplicht tot enige terugbetaling.

Annulering door de deelnemer

 • Het aanbrengen van een vervanger kan altijd kosteloos, op eenvoudig verzoek per email aan info@eenvoudigweg.be

 • Annulering voor een activiteit georganiseerd door Eenvoudigweg:

  • Annulering meer dan 30 dagen voor de startdatum van de activiteit: volledige terugbetaling van de inschrijvingsgelden

  • Annulering 30-15 dagen voor de startdatum van de activiteit:

   • Zonder doktersbriefje: terugbetaling van 25% van de inschrijvingsgelden​

   • Met doktersbriefje: voucher ter waarde van 100% van de inschrijfingsgelden OF terugbetaling van 75% de inschrijvingsgelden

  • Annulering minder dan 15 dagen voor de startdatum van de activiteit:

   • Zonder doktersbriefje: geen terugbetaling mogelijk

   • Met doktersbriefje: voucher ter waarde van 75% van de inschrijfingsgelden OF terugbetaling van 50% van de inschrijvingsgelden

  • De deelnemer is zelf verantwoordelijk om een aanvullende annulatieverzekering af te sluiten.

 • Annuleren voor een activiteit georganiseerd door een Partner van Eenvoudigweg: neem contact op met de partner.​

Verzekering en aanvaarding risico

 • Deelnemers staan in voor hun eigen verzekering.

 • De organisator stelt alles in het werk om de activiteiten op een veilige manier te laten verlopen. De deelnemer volgt de door de organisator opgemaakte veiligheidsvoorschriften nauwgezet op.

 • De deelnemer onderschrijft dat hij op de hoogte is dat bij de beoefening sport, in welke vorm dan ook, nooit alle risico’s kunnen worden uitgesloten. De deelnemer aanvaardt deze risico’s waarvoor de verantwoordelijkheid niet bij de organisator ligt, en dat de organisator voor de eventuele gevolgen niet aansprakelijk gesteld kan worden.

Afgelasting van een activiteit, door Eenvoudigweg

Een annulering van een activiteit door Eenvoudigweg of diens Partners is mogelijk:

 • Indien het minimum aantal deelnemers niet wordt bereikt. Dit gebeurt uiterlijk 30 dagen voorafgaand aan de activiteit.

 • Indien bepaalde omstandigheden de activiteit onmogelijk maken (bv. door pandemie of lokale maatregelen/omstandigheden).

 • Indien de begeleider afwezig is door ziekte of overmacht. Eenvoudigweg en haar Partners doen er wel alles aan om in dat geval een vervang(st)er te vinden. Indien een externe gids moet ingehuurd worden, kan dit een meerprijs betekenen voor de deelnemers. Als dat het geval is, wordt dit voorgelegd aan de deelnemers en beslissen zij of ze al dan niet met de activiteit willen doorgaan.

 • Bij een annulering door Eenvoudigweg of haar Partners wordt de integrale deelnameprijs teruggestort voor het deel van de activiteit dat niet heeft plaatsgevonden.

GDPR en Privacy

 • De deelnemer verklaart zich akkoord dat foto's die werden genomen tijdens de activiteiten (zowel wanneer deze genomen werden door deelnemers als door de organisatie) gebruikt mogen worden op de website van Eenvoudigweg en op sociale media.

 • Deelnemers die herkenbaar zijn op foto's die Eenvoudigweg gebruikt op haar sociale media en website, mogen evenwel op eenvoudig verzoek vragen om de betrokken foto's offline te halen.

 • Eenvoudigweg verbindt zich ertoe om de door de deelnemer verstrekte informatie niet te delen met andere organisaties, uitgezonderd gegevens die nodig zijn voor het verwerken van een inschrijving bij één van haar Partners.

Problemen melden

 • Indien een (kandidaat)deelnemer opmerkingen heeft omtrent de organisatie van de activiteiten dan wordt die verzocht via het contactformulier of het e-mailadres info@eenvoudigweg.be klachten of problemen te melden.

Laatste update van de Algemene Voorwaarden: 31/03/2023

bottom of page